Jiří Opletal Jiřin

Do MULTILIGY se přihlásil 12/29/2015 11:50:45 AM. Spravuje jeden hračký profil.

Zápasy/výzvy

Uživatel přijímá výzvy po potvrzení.

Hráčské profily