Souhlas se zpracováních osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  • Registrací do MULTILIGY udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři společnosti MULTILIGA s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, za účelem zařazení do databáze, provozování amatérské sportovní ligy a turnajů a dalšího marketingového účelu tj. zejména za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to do odvolání.
  • Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaší emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit odkazem v patičce zprávy nebo zasláním e-mailu na adresu multiliga@multiliga.cz.

Užívání MULTILIGY

  • Registrací se zavazujete dodržovat Herní řád MULTILIGY a pokyny organizátorů, nezneužít osobní údaje ostatních hráčů MULTILIGY a nevyužívat MULTILIGU ke komerčním či reklamním účelům.

Autorská práva

  • Texty, fotografie, videa, funkce a systém MULTILIGA.cz jsou chráněny autorským právem v plném rozsahu. Jejich kopírování pro jinou než osobní potřebu může být soudně stíháno.

Zřeknutí se odpovědnosti

  • Informace, další obsah a funkčnost systému MULTILIGA.cz se poskytují "tak, jak jsou" bez záruky, buď výslovné nebo předpokládané, jakéhokoliv typu, včetně, ale bez omezení záruk týkajících se přesnosti, úplnosti, kvality nebo nepřetržité dostupnosti poskytovaných informací, obsahu a funkčnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny kdykoliv bez předběžného upozornění.
  • Přístup do této webové stránky a jejich používání je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za škody jakéhokoliv druhu, včetně přímých, nepřímých, náhodných nebo následných škod, vzniklých přístupem na tuto webovou stránku nebo jejím používáním.
  • Systém může obsahovat odkazy na webové stránky plně nebo částečně provozované a řízené třetími stranami. Provozovatel nepřejímá odpovědnost ani ručení za obsah takových webových stránek nebo za přístup na ně. Přístup na stránky s odkazy a jejich používání je výlučně na vlastní nebezpečí uživatele.